Diarrhea Planet on Thrillcall: concerts, tour dates, & shows
On Tour!

Diarrhea Planet

  • Write a show review Overall Rating: star-0 Diarrhea Planet star-1 Diarrhea Planet star-2 Diarrhea Planet star-3 Diarrhea Planet star-4 Diarrhea Planet
  • Genre: Pop, Rock, Alternative, Alternative Rock, Garage Punk, Garage Rock, Garage, Indie, Indie Rock, Lo Fi, Noise Rock, Pop Punk, Power Pop, Punk, Shoegaze

More

Diarrhea Planet's Upcoming Concerts

Diarrhea Planet Videos Add a video

"Kids" - Diarrhea Planet (Official Music Video)

  • "Kids" - Diarrhea Planet (Official Music Video)
  • On Tour With Diarrhea Planet - Summer 2014
  • "Platinum Girls" - Diarrhea Planet (Official Music Video)
  • Diarrhea Planet - Fall Tour 2014
  • "Babyhead" - Diarrhea Planet (Official Music Video)
  • "Ugliest Son" - Diarrhea Planet (Official Music Video)

Diarrhea Planet'S TWEETS

RECENT REVIEWS

  • Have you seen Diarrhea Planet recently? Write a review.
Review Diarrhea Planet show button