Disco Ensemble on Thrillcall: concerts, tour dates, & shows
On Tour!

Disco Ensemble

 • Write a show review Overall Rating: star-0 Disco Ensemble star-1 Disco Ensemble star-2 Disco Ensemble star-3 Disco Ensemble star-4 Disco Ensemble
 • Genre: Rock, Alternative, Alternative Rock, Emo, Indie, Indie Rock, Post Hardcore, Punk, Suomi Rock

More

Disco Ensemble's Upcoming Concerts

Disco Ensemble Videos Add a video

DISCO ENSEMBLE - Drop dead casanova

 • DISCO ENSEMBLE - Drop dead casanova
 • Disco Ensemble - Drop Dead Casanova
 • Disco Ensemble - Threat Letter Typewriter
 • Disco Ensemble - Bad Luck Charm
 • Disco Ensemble Beacon
 • Disco Ensemble: Black euro

Disco Ensemble'S TWEETS

RECENT REVIEWS

 • Have you seen Disco Ensemble recently? Write a review.
Review Disco Ensemble show button