Eliane Elias on Thrillcall: concerts, tour dates, & shows
On Tour!

Eliane Elias

More

Eliane Elias's Upcoming Concerts

Eliane Elias Videos Add a video

Eliane Elias Take Five

  • Eliane Elias Take Five
  • Eliane Elias: Some Enchanted Place
  • Eliane Elias: Vida (If Not You)
  • Eliane Elias: No Tabuleiro da Baiana
  • Eliane Elias: Este Seu Olhar / Promessas
  • Eliane Elias - Este Seu Olhar / Promessas

Eliane Elias'S TWEETS