Eliane Elias Trio is not on tour.

Home > Artists > Eliane Elias Trio > Past Events > Concert History

Eliane Elias Trio

Dakota Jazz Club
1010 Niccolet Mall
Minneapolis, MN, 55403, US
Fri, Sep 08, 2017

See all of Eliane Elias Trio's Past Concerts

Dakota Jazz Club

1010 Niccolet Mall

Minneapolis, MN, 55403, US

+1(612) 332-1010

See Upcoming Concerts at Dakota Jazz Club

Upcoming Concerts at Dakota Jazz Club

Artists Similar to Eliane Elias Trio

Reviews of Eliane Elias Trio

Eliane Elias Trio's overall rating

Click or tap to rate

Eliane Elias Trio has no reviews.